Verwijzing naar de medisch psycholoog vindt plaats via de medisch specialist. Dit kan gebeuren op zijn advies, maar ook op uw eigen verzoek. Een medisch psycholoog onderzoekt en behandelt mensen op het gebied waar gezondheid, gedrag en gedachten elkaar beïnvloeden. Ook als er emotionele problemen ontstaan als gevolg van een lichamelijke aandoening kunt u bij ons terecht.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Er kan om verschillende redenen verwezen worden naar Medische Psychologie. 

 • Cognitieve klachten zoals geheugen- en concentratieklachten;
 • Neuropsychologisch onderzoek;
 • Begeleiding in het omgaan met een (chronische) ziekte zoals diabetes en oncologie;
 • Psychische klachten zoals somberheid of angst die samenhangen met het hebben van een medische aandoening, bijvoorbeeld hartproblemen of een longaandoening;
 • Omgaan met klachten waar tot nu toe geen medische verklaring voor is gevonden, zoals chronische pijnklachten en slaapproblemen;
 • Behandeling van een medisch trauma of verwerking van een ingrijpende gebeurtenis in het ziekenhuis;
 • Angst voor medische behandelingen (prikangst).

Hoe werken wij?

 1. U krijgt een brief met een uitnodiging voor een intake gesprek met een van de medisch psychologen;
 2. Mocht de psycholoog een behandeling voorstellen, dan zal zij een behandelplan met u bespreken;
 3. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel van de behandeling zijn;
 4. In de behandeling zal het doel zijn om een psychisch evenwicht te (her-) vinden. Er wordt gericht op psycho-educatie, inzicht vergroten, aanleren van vaardigheden, veranderen van gedrag en aanpassen van leefstijl of verwerking van medisch gerelateerde gebeurtenissen. De behandeling is kortdurend en gericht op de klachten;
 5. Wij rapporteren in het elektronisch patiënten dossier (EPD) aan uw verwijzer, met uw toestemming wordt ook uw huisarts ingelicht. 

Welke behandelmethode gebruiken wij?