Klachtenfunctionaris

Telefoonnummer

(0344) 67 43 51

We doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een duidelijke klacht heeft. Lukt het niet om uw klacht persoonlijk met de betrokken zorgverlener of leidinggevende te bespreken, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze klachtenfunctionaris om gezamenlijk te bekijken welke mogelijkheden er zijn om iets met uw klacht te doen. 

De klachtenfunctionaris is via onderstaande gegevens te bereiken:

Telefonisch

(0344) 67 43 51, bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken.

Persoonlijk

De werkkamer van de klachtenfunctionaris vindt u op de begane grond, meteen na de medicijn registratie balie naar links (richting tandarts Breedveld).

Schriftelijk

U kunt gebruik maken van het klachtmeldingsformulier, dat u kunt downloaden of  krijgen bij de centrale receptie.

U kunt een brief sturen naar:
Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 6024
4000 HA Tiel

U kunt uw brief in een van de brievenbussen ‘klachtenfunctionaris’ deponeren. Deze brievenbussen bevinden zich in Tiel in de centrale liftenhal en in Culemborg tegenover de receptie.

U kunt ook mailen naar: klachtenfunctionaris@zrt.nl

Ziekenhuis Rivierenland heeft een klachtenregeling die beantwoordt aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt. Lees meer over de klachtenregeling>