Cardiologie

Telefoonnummer

(0344) 67 40 52

Ma t/m vrij 08.30 t/m 16.30 uur

Op de afdeling Cardiologie kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van hart- en vaataandoeningen. De afdeling bestaat uit verschillende onderdelen:

Bepaalde behandelingen, zoals dotteren en hartoperaties mogen in Nederland alleen plaatsvinden in daarin gespecialiseerde ziekenhuizen. Wij hebben ervoor gekozen nauw samen te werken met de afdeling Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dit is een van de meest vooraanstaande hartcentra van ons land. Daarnaast hebben we goed contact met zowel huisartsen (1e lijnszorg) en gespecialiseerde hartcentra (3e lijns cardiologische zorg).