Scan van de nieren (renografie)

Uw specialist heeft voor u een onderzoek aangevraagd van de nieren. De nier is een boonvormig orgaan van ± 12 cm. Er bestaat een rechter en een linker nier. De nieren zijn gelegen in de lendenstreek, aan weerszijden van de wervelkolom. De nieren filtreren de afvalstoffen uit het bloed. Deze afvalstoffen worden als urine afgevoerd naar de blaas. Renografie geeft de specialist informatie over de functie van beide nieren. De Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie genoemd.

Afdeling

Nucleaire geneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

Voor een juiste beoordeling van het onderzoek is het van groot belang dat u een uur voor het onderzoek veel drinkt: minimaal drie grote glazen of een halve liter. Wat u drinkt is hierbij niet van belang. Het niet of onvoldoende drinken kan een onjuiste uitslag van het onderzoek tot gevolg hebben. Wel kunt u normaal eten. Het is mogelijk dat u voorafgaande aan het onderzoek bepaalde medicijnen moet staken. Of dat bij u het geval is en welke medicijnen dat zijn wordt u verteld bij het maken van de afspraak.

Let op! Indien het onderzoek wordt aangevraagd vanwege een verhoogde bloeddruk dient u 4 uur van tevoren geen voedsel te nemen, drinken mag wel. U hoeft thuis niet extra te drinken, dit krijgt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Onderzoek

Afhankelijk van de vraagstelling van de specialist kan het onderzoek op twee manieren worden uitgevoerd.

  1. Voorafgaand aan het onderzoek vragen wij u nog een keer uit te plassen Om de nieren goed zichtbaar te maken, krijgt u een infuus in een bloedvat van de arm waar een radioactieve vloeistof doorheen wordt toegediend. Dit infuus wordt geprikt terwijl u op een onderzoektafel ligt en blijft gedurende het onderzoek in uw arm zitten. Tijdens het toedienen van de radioactieve vloeistof wordt direct gestart met het maken van de foto’s. Dit duurt 20 minuten. Eventueel krijgt u via hetzelfde infuus een plasmedicijn (Furosemide) toegediend. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s heel stil blijft liggen.
  2. Indien het onderzoek wordt aangevraagd vanwege een verhoogde bloeddruk krijgt u 1 uur voorafgaand aan het maken van de foto’s een tablet Captopril toegediend. Hierbij krijgt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde een aantal glazen water te drinken. Tevens wordt een aantal malen de bloeddruk gemeten. Verder is het maken van de foto’s hetzelfde als hierboven beschreven

Na onderzoek

Indien er tijdens het onderzoek bij u een plasmiddel is toegediend, moet u gedurende 4 uur na het onderzoek zo weinig mogelijk drinken. De laborante zal u daarover informeren.
Verder mag u na het onderzoek alles normaal blijven doen. Wij adviseren u kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen.

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip.

Contact

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer. Ook kunt u vragen stellen aan de medewerkers tijdens het onderzoek.

  • Nucleaire Geneeskunde (0344) 67 44 75 - maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur