Long Scintigrafie

Uw specialist heeft voor u een onderzoek aangevraagd van de longen. De longen zijn gelegen in de borstkas. Er bestaat een rechter en linker long, elk weer verdeeld in segmenten. Tijdens het inademen stroomt er lucht in de longen. De lucht verspreid zich via vertakkingen over de longen. In de longen wordt zuurstof in het bloed opgenomen. Bloedvaten in de longen zorgen ervoor dat het zuurstofrijke bloed naar het hart wordt getransporteerd. De longscintigrafie geeft de arts informatie over de doorbloeding (perfusie) van alle longsegmenten en over de verdeling van de lucht (ventilatie) in de longen.

Afdeling

Nucleaire geneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag normaal eten en drinken. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen.

Onderzoek

Het onderzoek van de longen bestaat uit twee delen. Een deel waarbij gekeken wordt naar de doorbloeding (perfusie) en een deel waar gekeken wordt naar de beluchting (ventilatie). Dit laatste is veelal niet noodzakelijk en afhankelijk van de vraag van de dokter.

Perfusie onderzoek

Bij het onderzoek van de doorbloeding krijgt u eerst een injectie met een radioactieve vloeistof, meestal in de arm. Deze injectie wordt gegeven terwijl u ligt. Er wordt u gevraagd na het toedienen een paar keer goed door te zuchten dit om een goede verdeling in de longen te bewerkstelligen. Het maken van de foto’s gebeurt direct aansluitend aan de injectie. Afhankelijk van uw conditie wordt dit zittend of liggend gedaan. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Ventilatie onderzoek

Bij het onderzoek van de beluchting krijgt u een mondstuk in de mond waardoor u een radioactief gas inademt. U krijgt een klemmetje op de neus om te vookomen dat het gas via de neus weer verdwijnt. U krijgt tijdens het maken van de foto’s voldoende lucht. Afhankelijk van uw conditie wordt dit zittend of liggend gedaan. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na onderzoek

Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen. Wel adviseren wij kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen.

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip.

Contact

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer. Ook kunt u vragen stellen aan de medewerkers tijdens het onderzoek.

  • Nucleaire Geneeskunde (0344) 67 44 75 - maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur