Route in het ziekenhuis

Alle routes naar de verschillende afdelingen beginnen in de centrale hal. 

Naam afdeling  Route
Anesthesiologie Route 7
Cardiologie Route 6
Chirurgie Route 5.2
Dermatologie Route 6
Diëtetiek Route 5.6
Eerste Hart Hulp (EHH) Route 14
Ergotherapie Route 2
Fysiotherapie Route 2
Geboortezorg (verloskunde) Route 22
Gipskamer Route 4
Gynaecologie  Route 22
Hartrevalidatie Route 2
Interne Geneeskunde Route 5.7
Intensive Care Route 
Keel-, Neus- Oorheelkunde (KNO) Route 12
Kindergeneeskunde Route 12
Kinderpsychologie Route 3
Laboratorium voor Medische Diagnostiek    Route 5
Logopedie Route 2
Longgeneeskunde Route 6
Longrevalidatie Route 6
Medisch Maatschappelijk Werk Route 2
Medische Psychologie Route 3
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)                            Route 22
Neurologie Route 22
Nucleaire Geneeskunde Route 14 
Oncologische dagbehandeling Route 7
Oogheelkunde Route 2
Operatiekamers (OK) Route 17
Opname Centrale hal 
Orthopedie Route 5.5
Ouderengeneeskunde (Geriatrie) Route 8
Plastische Chirurgie Route 5.4
Pijnbestrijding Route 17
Prikpoli Route 5
POS (Pré Operatieve Screening) Route 8
Radiologie Route 5.1
Reumatologie  Route 2
Revalidatiegeneeskunde Route 2
Scopie afdeling Route 7
Slaapcentrum Route
Spoedeisende Hulp (SEH) Route 4
Trombosedienst Route 15
Urologie Route 12

Plattegrond

Op de plattegrond kunt u zien waar u de afdeling kunt vinden. Klik op de afbeelding om de plattegrond groter te bekijken.