Ook ten tijde van deze corona-epidemie is het belangrijk dat de werking van uw antistollings-medicatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Op de website van het laboratorium vindt u alle informatie over het bloed prikken, de locaties en de actuele maatregelen die gelden. Het maken van een afspraak voor bloedafname is verplicht. Wordt u nu thuisgeprikt dan blijft dat zo.

De Trombosedienst van Ziekenhuis Rivierenland begeleidt patiënten die antistollingsmiddelen in tabletvorm (Fenprocoumon of Acenocoumarol) gebruiken. Dit zijn geneesmiddelen die de stollingstijd van het bloed beïnvloeden. De trombosedienst neemt bloed af en bepaalt de stollingstijd (INR). Aan de hand hiervan krijgt u een doseeradvies. Afhankelijk van de behandelduur en een stabiele instelling kunt u ook zelf meten en zelf doseren.
Inmiddels worden ook vaak andere antistollingsmiddelen gebruikt waarbij u niet via de Trombosedienst hoeft te worden vervolgd. Uw behandelend arts beslist samen met u of u hier eventueel voor in aanmerking komt.

Bij voldoende animo wordt een informatieavond georganiseerd voor mensen die kort geleden gestart zijn met een antistollingsbehandeling. Tijdens deze avond wordt er algemene voorlichting gegeven over trombose en antistolling. Heeft u interesse? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via (0344) 67 38 00


 

Nuttige links