Medisch Maatschappelijk Werk

Ziekte en opname brengen verandering met zich mee voor u, uw gezin en uw omgeving. Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis. De medisch maatschappelijk werker kan u en -als dat nodig is- uw naasten helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht.

Wat is de taak van het medisch maatschappelijk werk?

  • Hulp bieden bij problemen die samenhangen met de ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis (de invloed op het leven, werk, huisvesting, financiën etc.);
  • Het begeleiden van u en/of uw familie bij een langdurige of zelfs blijvende ziekte, handicap of verlies;
  • Adviezen en begeleiding bij praktische en/of psychosociale problemen die samenhangen met ziekte, opname of behandeling;
  • Alternatieven aanreiken zodat u zelf initiatieven kunt nemen en om kunt gaan met de veranderde situatie;
  • Informatie geven en bemiddelen naar instanties of instellingen buiten het ziekenhuis wanneer u daar zelf niet toe in staat bent;
  • Deelnemen aan het behandelteam en mede zorg dragen voor een zo goed mogelijk klimaat waarin u de deskundige zorg en behandeling krijgt die u nodig heeft;
  • Begeleiding bieden bij verschillende revalidatie groepen.

In de afbeelding hieronder staan onderwerpen getekend die tijdens de gesprekken met een medisch maatschappelijk werker aanbod komen. Hier gaan jullie samen mee aan de slag.