Wat doet de KNO-arts?

Zoals de naam al aangeeft houdt de keel-neus-oorarts (KNO-arts) zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. Minder bekend is, dat de KNO-arts ook afwijkingen in het overige hoofd-halsgebied behandelt, zoals gezwellen van het gelaat en de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm.

Onderzoeken

De assistenten van de afdeling doen allerlei soorten onderzoeken, zoals:

  • Allergietesten
  • Gehooronderzoek
  • Lichamelijk onderzoek (op KNO gebied)
  • Slaaponderzoek (vindt plaats bij een andere afdeling)
  • Geven desensibilisatiekuren (bij een allergie)

De keel

Behalve de meer bekende operaties als het keelamandelen verwijderen, neus- en keelamandel verwijderen en het inknippen van het te korte tongriempje, doet de KNO-arts ook minder bekende ingrepen. De operatie van het zachte gehemelte om het snurken te verminderen en de behandeling van gezwellen in de mond en de speekselklieren zijn daar voorbeelden van.

Heesheid, meestal veroorzaakt door afwijkingen aan de stembanden, zal in een aantal gevallen operatief behandeld worden. Vaak kan echter worden volstaan met het geven van stemadviezen of het voorschrijven van logopedische behandeling.

De neus

Behalve de operatieve behandeling van neusverstoppingsklachten door een scheef neustussenschot en neusschelpen worden door de KNO-arts ook operaties uitgevoerd aan de neusbijholten (waartoe onder andere de kaakholten en de voorhoofdsholten behoren).

Met moderne technieken is het mogelijk om de neusbijholten via de neusopening te behandelen. Op deze manier kunnen afwijkingen als neuspoliepen en neusbijholte-ontstekingen (een veel voorkomende oorzaak van hoofdpijn) worden weggenomen.

Een andere vorm van functiestoornissen van de neus wordt veroorzaakt door allergie (overgevoeligheid). De KNO-arts onderzoekt en behandelt de klachten die worden veroorzaakt door allergie van de bovenste luchtwegen.

De oren

Wat het oor betreft verricht de KNO-arts niet alleen correcties van de oorschelp (flaporen), maar worden vooral ook aandoeningen van de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor behandeld. Deze afwijkingen, die vaak de oorzaak zijn van ontstekingen, slechthorendheid, oorsuizen of evenwichtsstoornissen, worden uitgevoerd met behulp van een operatiemicroscoop. Een operatieve behandeling in het binnenoor, het eigenlijke hoorzintuig, is tegenwoordig ook mogelijk met een cochleair implantaat. Voor ouderdomsslechthorendheid kan de de KNO-arts een hoortoestel adviseren.

De hals

Gezwellen in het bovenste deel van de hals, zowel goedaardig als kwaadaardig, worden veelal veroorzaakt door afwijkingen aan de mond, keel of neus. De KNO-arts kan deze afwijkingen met zijn onderzoek betrekkelijk eenvoudig en snel herkennen.


Contact

We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Bent u bekend bij de KNO arts en heeft u langer dan 3 dagen een loopoor neem dan contact op met de polikliniek KNO (tussen 8.30 en 12.00 uur).

Heeft u een nabloeding na een keeloperatie op onze afdeling? Bel dan naar de Spoedeisende Hulp (0344)  67 42 54.


Nuttige links