Diabetespolikliniek

Via uw huisarts wordt u verwezen naar het diabetesteam van Ziekenhuis Rivierenland voor de behandeling van uw diabetes mellitus (suikerziekte). Om uw diabetes zo goed mogelijk te regelen en de kans op complicaties (bijkomende problemen) op korte en lange termijn zo klein mogelijk te houden is regelmatige poliklinische controle nodig. Het diabetesteam bestaat uit de internist, diabetesverpleegkundige en diëtist. Andere hulpverleners zoals de medisch psycholoog en het voetenteam zijn ook speciaal gericht op de zorg voor mensen met diabetes en zullen indien nodig geconsulteerd worden. U bezoekt ook de oogarts voor onder andere de controle van conditie van de kleine bloedvaatjes in uw ogen.

 Begeleiding nieuwe diabetespatiënt

De eerste drie maanden krijgt u de volgende begeleiding van het diabetesteam:

  • Na het eerste bezoek zal de internist na het beoordelen van uw laboratorium gegevens een behandelplan opstellen.
  • Hierna wordt u verwezen naar de diabetesverpleegkundige en diëtist die samen met u het behandelplan gaan bespreken/uitvoeren.
  • Aan het eind van deze eerste drie maanden heeft u weer een afspraak bij de internist. Tijdens dit gesprek bespreekt de internist met u het doel dat u wilde bereiken en het effect van de behandeling.

Daarna wordt het vervolgtraject gestart, ofwel terug verwijzing naar de huisarts of verdere begeleiding door het diabetesteam in Ziekenhuis Rivierenland.

De verwijzing kan onder andere zijn voor:

  • Uitleg zelfcontrole en spuit instructie
  • Start insuline therapie
  • Overstap naar een andere therapie
  • Overstap naar insuline pomptherapie
  • Gebruik van een glucosesensor
  • Begeleiden van zwangerschapsdiabetes
  • Voetscreening (standaard 1 maal per jaar)

Begeleiding van bovenstaande therapieën gebeurt minimaal 4 maal per jaar op de polikliniek. Daarnaast is er dagelijks  een telefonisch spreekuur en mogelijkheid tot mailcontact als dat wenselijk is.

Tijdens het bezoek aan de diabetesverpleegkundige worden uw bloeduitslagen besproken en wordt er gekeken waar er eventueel verbeterpunten zijn. Uw bloeddruk wordt gecontroleerd en jaarlijks wordt er een voetscreening gedaan. Indien er afwijkingen zijn wordt er overlegd met de behandelend internist.

Contact

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij polikliniek Interne Geneeskunde via telefoonnummer (0344) 67 40 53.

Het telefonisch spreekuur van de diabetesverpleegkundigen is op werkdagen van 8.45 tot 9.45 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. U kunt de diabetesverpleegkundigen bereiken via telefoonnummer (0344) 67 44 78.

Nuttige links