Geriatrie

Kwetsbare oudere patiënten kunnen bij de klinische geriatrie terecht voor onderzoek en behandeling. Bij oudere mensen kunnen ziektes zich anders voordoen dan bij jongeren. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen die zorgen voor achteruitgang in het functioneren. Bij oudere patiënten kan het door deze verschillende problemen onduidelijk zijn wat zorgt voor de achteruitgang. Soms kan zelfs een kleine verandering, zoals een blaasontsteking of medicijnverandering, het functioneren van een oudere patiënt sterk verslechteren. Hier heeft de klinisch geriater extra aandacht en kennis voor. Onze afdeling bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Algemene polikliniek
 • Geheugenpolikliniek 
 • Valpolikliniek

Door wie wordt u geholpen?

 • Klinisch geriater
 • Internist ouderengeneeskunde
 • Gespecialiseerd verpleegkundige
 • Polikliniek assistent

Samenwerkingen

Op onze afdeling werken we samen met bijna elk specialisme in het ziekenhuis om we hier overal te maken hebben met de zorg voor oudere patiënten. Op de polikliniek werken we nauw samen met Psychologie en Fysiotherapie. Daarnaast werken we ook samen met de klinische geriatrie van het RIVAS ziekenhuis in Gorinchem in het kader van de zorg voor kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp. 

Wanneer naar de geriater?

U kunt bij de geriater terecht met problemen en ziektes die (vaak) samenhangen met het ouder worden. Daarbij kunt u denken aan:

 • Mobiliteitsproblemen en vallen

 • Duizeligheid en/of wegrakingen

 • Geheugenproblematiek

 • Stemmingsproblematiek

 • Delier ofwel acute verwardheid

 • Onverklaarde achteruitgang in het functioneren en kwetsbaarheid

 • Onbegrepen gewichtsverlies

 • Incontinentie voor urine

 • Polyfarmacie, ofwel het gebruik van veel verschillende medicijnen

 • Een of meerdere van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen 

Nuttige links